Helaas

Helaas, momenteel hebben wij een storing in ons systeem. Probeer het later nog eens of neem contact met ons op.

Aanleg

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang van de aanleg?

Je ontvangt op een aantal belangrijke momenten een brief van ons. Bijvoorbeeld als de aannemer voor het eerst bij jou langskomt, om te bepalen waar de glasvezelaansluiting in huis komt. We stellen de aannemer dan aan je voor. Ook als de graafwerkzaamheden in jouw buurt starten of de aansluiting in huis wordt geplaatst, ontvang je een brief. Wil je op de hoogte blijven van het laatste aanlegnieuws? Vul de postcodecheck in op gavoorglasvezel.nl en lees het laatste nieuws. Daar kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Hoe wordt de glasvezel van de straat naar mijn woning gelegd?

Meestal graaft de aannemer door de tuin. Soms wordt de kabel onder de grond naar de woning geschoten.

Hoe wordt het glasvezelnetwerk aangelegd?

DELTA Fiber Netwerk legt overal in Nederland glasvezel aan. In de stad, de dorpen, het buitengebied en op bedrijventerreinen. Stap voor stap sluiten wij woningen en bedrijven aan op glasvezel, vanaf het centrale verdeelpunt, tot aan jouw woning. Benieuwd wat je kunt verwachten? Hier leggen we het uit:

Bekijk de video

Ik heb al een aansluiting in huis, maar nog geen installatiepakket van de telecomaanbieder. Moet ik iets doen?

Nadat wij de aansluiting in je woning hebben gemaakt, geven we een seintje aan de telecomaanbieder. Deze stuurt het installatiepakket vervolgens naar jou. Dit kan enkele weken duren. Voor vragen over het installatiepakket kun je contact opnemen met jouw telecomaanbieder.

Moet ik thuis zijn op het moment dat de aansluiting wordt gemaakt?

Om de glasvezelaansluiting te plaatsen op jouw adres, is het noodzakelijk dat er iemand (jij of een bevoegd persoon) thuis is op het afgesproken tijdstip. Voordat de aannemer bij je langkomst, ontvang je een brief met een voorstel voor een afspraak.

Waar kan ik terecht met vragen over de aanleg van glasvezel?

Heb je vragen over de planning of de werkzaamheden bij jou in de buurt? Via de postcodecheck volg je de status en de planning voor de aanleg naar jouw adres. Heb je toch nog een vraag? Tijdens de aanleg kun je contact opnemen met de aannemer die in jouw regio actief is. Doe de postcodecheck en ga naar de pagina met specifieke informatie voor jouw gebied. Daar vind je de contactgegevens van de aannemer.

Doe de postcodecheck

Wanneer wordt bij mij glasvezel aangelegd?

Zodra de planning bekend is, kun je via de postcodecheck bekijken wanneer jouw woning op glasvezel is aangesloten. Stap voor stap kan je de status en de planning van de aanleg naar jouw adres hier volgen. Let op! De planning is wel altijd onder voorbehoud.

Wat is een 'POP'?

Een ‘POP’ (Point Of Presence) is een bovengronds verdeelpunt of straatkast die langs de weg wordt geplaatst. De POP verdeelt het glasvezelsignaal naar de woningen. Het gebied waarin deze woningen liggen noemt de aannemer een POP-gebied. De aannemer plant de aanleg per pop-gebied, dat vaak dezelfde naam draagt als een woonkern in de buurt.

Waarom duurt het soms een tijdje voor de aanleg begint?

Voordat de aanleg start, is de aannemer achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg. Misschien merk je er niets van, maar zij maken tijdens de voorbereidende fase een technisch ontwerp en gaan in gesprek met vergunningverleners, zoals gemeenten en waterschap. Meestal nemen de voorbereidingen 3 tot 6 maanden in beslag.

Wanneer komt de aannemer bij mij langs?

Tijdens de aanleg van glasvezel komt de aannemer twee keer bij je langs. Aan het begin van de aanleg komt de aannemer kijken waar de aansluiting in huis komt. Dit noemen we de woningschouw. Daarna komt de aannemer, meestal een paar maanden nadat het graafwerk klaar is, nog een keer langs om de aansluiting in huis te plaatsen. Voordat de aannemer bij je langskomt, ontvang je altijd een brief.

Moet ik thuis zijn als de aannemer in mijn tuin aan het werk gaat?

Je hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Jouw tuin wordt netjes achtergelaten.

Aanleg graven door privégrond

Wanneer moet ik een verklaring Gedoogplicht tekenen?

Als we voor de aanleg van het glasvezelnetwerk door jouw grond moeten graven om huizen in je omgeving aan te kunnen sluiten, dan moeten we met jou tot overeenstemming komen over de plek waar de kabel wordt aangelegd, wanneer de kabel wordt aangelegd en op welke manier. Dit staat in de Verklaring Gedoogplicht. Zonder de getekende verklaring kan de kabel niet worden aangelegd, en moeten we mogelijk bewoners in je omgeving teleurstellen. Wanneer we door jouw grond moeten graven ontvang je hierover altijd een brief en meer informatie.

Waarom is een Verklaring Gedoogplicht nodig?

Volgens artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet hebben grondeigenaren een gedoogplicht voor de aanleg van ons glasvezelnetwerk in particuliere grond. In deze wet staat ook dat we een aantal zaken met de eigenaren van de grond moeten afstemmen en die afspraken leggen we vast in Verklaring Gedoogplicht.

In welke wet staat dat jullie door mijn grond mogen graven?

In artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet staat dat de eigenaren van de grond een gedoogplicht hebben voor de aanleg van de glasvezel. In ditzelfde artikel vind je ook meer informatie over de eisen die de wet daaraan stelt.

Wat gebeurt er als ik de Verklaring Gedoogplicht niet onderteken?

Wanneer je als grondeigenaar niet akkoord gaat, kunnen wij vaak het glasvezelnetwerk bij jou in de buurt niet volledig aanleggen en moeten wij bewoners in de omgeving teleurstellen.

Op welke diepte wordt de kabel gelegd?

In tuinen wordt de kabel op een diepte van 60 cm gelegd. Voor landbouwgrond geldt een diepte van minimaal 80 cm. Als dit naar mening van de grondeigenaar onvoldoende is kan de diepte worden opgerekt naar 100 cm; dit kan dan aangegeven worden op de gedoogverklaring. Drainage ligt veelal ook op een diepte van 60-80 cm. De diepte van 80 cm is over het algemeen dan ook ruim voldoende is om beschadiging te voorkomen bij normale werkzaamheden.

Wat is de omvang benodigde 'werkstrook' bij de aanleg?

De basis werkstrook voor graafwerkzaamheden langs de openbare weg bedraagt ca 1,5 meter; breedte van de geul is 30 cm. Bij werkzaamheden in de tuin of bij boren is de werkstrook vaak smaller, omdat die regelmatig met de hand gegraven wordt.

Krijg ik een vergoeding voor meewerken aan aanleg?

DELTA Fiber Netwerk betaalt geen vergoeding voor de aanleg / meewerken aan de aanleg. We hoeven dat volgens de Telecommunicatiewet ook niet te doen.

Vergoeding van gewasschade

Gewasschade als gevolg van de aanleg en instandhouding (reparaties en herstel) van de kabel zal door DELTA Fiber Netwerk worden vergoed conform LTO-gasuni normen, zie het dossier op de website van LTO. Dit is een eenmalige vergoeding.

Vergoeding van schade tijdens aanleg.

Werkzaamheden worden met grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Mocht er desondanks tijdens de aanlegwerkzaamheden schade ontstaan dan zal deze naar alle redelijkheid door DELTA Fiber Netwerk worden vergoed.

Aansprakelijkheid bij schade aan de glasvezelkabel nadat deze is aangelegd.

Bij gewone werkzaamheden zal de kabel niet beschadigen. Behalve in het geval van opzet of grove schuld draagt DELTA Fiber Netwerk het risico op schade aan het netwerk ten gevolge van reguliere werkzaamheden op het land.

Herstel van de geul/tracé?

Indien op het tracé een jaar na aanleg verzakking is opgetreden zal de aannemer deze herstellen tenzij in deze periode door andere partij grondroeiring heeft plaatsgevonden.

Aanleg HC netwerk

In mijn dorp krijgt iedere woning een aansluiting voor glasvezel internet. Kan ik mijn huidige abonnement voor internet, tv, telefonie blijven gebruiken?

Ja, dat kan. Het plaatsen van een glasvezelaansluiting in jouw woning verandert niets aan jouw huidige abonnement. Het glasvezelsignaal is pas actief zodra jij een glasvezelabonnement bij één van de telecomaanbieders afsluit.  

Aanleg vervuilde grond

Hoe lang duren werkzaamheden in de vervuilde grond (in mijn straat/wijk/tuin)?

De werkzaamheden zullen normaliter nooit langer duren dan één werkdag.   

Hoe sterk is de grond vervuild?

Dit is per locatie verschillend en hier kunnen wij geen waarde indicatie aan geven. Wij laten ons altijd adviseren door een gespecialiseerd bedrijf en wij houden hun classificatie aan. De klasses zijn verdeeld in Wet Bodem Bescherming groen, oranje, rood en zwart en oplopend in verontreiniging. Groen is het minst verontreinigd en zwart het zwaarst. Wanneer er in jouw omgeving verontreinigde grond is gevonden, dan informeren we je daarover. 

Welke gezondheidsklachten treden op bij aanraking met de vervuilde grond?

Dat hangt af van de classificatie van de verontreiniging. Wanneer wij aan het werk gaan in ernstig vervuilde grond zetten we het gebied soms af met afzetgaas. Bewoners zullen indien zij zich houden aan de getroffen maatregelen door ons niet in contact komen met vervuilde grond. 

Aanmelden & overstappen

Hoe meld ik me aan voor glasvezel?

Als je in aanmerking komt voor een glasvezelaansluiting, kun je je aanmelden door een glasvezelabonnement af te sluiten bij één van de deelnemende telecomaanbieders. Dit kun je doen op de website van deze aanbieders. Je kunt ook terecht bij lokale verkopers zoals ICT-bedrijven of witgoedzaken. Zij geven je graag persoonlijk advies en helpen bij het afsluiten van een glasvezelabonnement. De contactgegevens van deze lokale verkopers vind je op deze website.

Kan ik mijn huidige (vaste) telefoonnummer en e-mailadres behouden?

Alle telecomaanbieders bieden de mogelijkheid om je huidige telefoonnummer te behouden. Je kunt dit bij je aanmelding aangeven.

Voor wat betreft het behoud van je e-mailadres ligt het eraan welk e-mailadres je nu gebruikt. Gebruik je een mailadres van je huidige telecomaanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN, dan kun je deze niet blijven gebruiken. Je kunt een nieuw e-mailadres aanvragen bij je nieuwe telecomaanbieder. Je kunt er ook voor kiezen om een e-mailadres te gebruiken dat niet gebonden is aan een bepaalde telecomaanbieder, zoals bijvoorbeeld Gmail, Outlook of Yahoo.

Klik hier voor de handige e-mailadres keuzehulp. 

Hoe weet ik of mijn woning in aanmerking komt voor een glasvezelaansluiting?

Via de postcodecheck op deze site controleer je of we jouw adres kunnen aansluiten op het glasvezelnetwerk.

Mijn adres komt niet voor in de postcodecheck, maar dat van mijn buren wel, hoe kan dit?

Er zijn meerdere redenen waarom het kan gebeuren dat jouw adres niet herkend wordt:

 • Jouw adres is niet geregistreerd in de Basisadministratie Adressen & Gebouwen (BAG) van je gemeente .
 • Jouw adres valt buiten het gebied dat wij voor de glasvezelcampagne hebben bepaald.
 • Jouw adres heeft al een glasvezelaansluiting.
 • Jouw adres staat op een bedrijventerrein.

Staat jouw adres nog niet in de BAG? Dan is het onder voorbehoud wel mogelijk om een glasvezelaansluiting aan te vragen. Het liefst werken we echter wel met een correcte BAG-registratie.

Mijn adres komt niet voor in de postcodechecker, wat nu?

Ben je van mening dat je wel in aanmerking komt voor glasvezel, maar wordt je adres niet gevonden via de postcodechecker? Neem dan contact op met onze klantenservice

Mijn huidige abonnement bij de dienstaanbieder loopt nog enkele maanden. Neemt de nieuwe dienstaanbieder dat abonnement over?

Als je minder dan een jaar geleden een abonnement hebt afgesloten, dan zit je waarschijnlijk nog binnen een jaarcontract dat je moet uitdienen. Na het eerste jaar is een abonnement normaal gesproken maandelijks opzegbaar. Met je nieuwe dienstaanbieder die via glasvezel gaat leveren, kun je vaak afspraken maken over de ingangsdatum van je nieuwe abonnement. Zo is er geen overlap of gat tussen het eindigen van je oude abonnement en het ingaan van je nieuwe glasvezelabonnement.

Wanneer moet ik mijn huidige abonnement opzeggen?

Wij raden je aan om je huidige abonnement pas op te zeggen als de glasvezelaansluiting in je woning klaar is en af te stemmen met je nieuwe telecomaanbieder wanneer je nieuwe abonnement in moet gaan.

Welke telecomaanbieders leveren diensten via het netwerk van DELTA Fiber Netwerk?

Per gebied nodigen we een aantal telecomaanbieders uit om een zo breed mogelijk aanbod per gebied te kunnen bieden.

Kan ik mijn huidige (vaste) telefoonnummer en e-mailadres behouden? (1)

Bij alle dienstaanbieders kun je je huidige telefoonnummer behouden. Geef dit door bij je aanmelding. Je kunt je e-mailadres behouden als:

 • Je een provider-onafhankelijk e-mailadres hebt. Bijvoorbeeld Hotmail, Gmail of Yahoo.
 • Je een e-mailadres gebruikt dat gekoppeld is aan je eigen domeinnaam (website).
 • Je een e-mailadres hebt dat eindigt op @kpnplanet.nl, @planet.nl, @wxs.nl, @hetnet.nl of @freeler.nl. Dan kun je kiezen voor een ‘e-mail only’ abonnement. Vraag je provider naar de mogelijkheden.

Uiteraard kun je ook een nieuw e-mailadres aanvragen bij je nieuwe dienstaanbieder.

Komt KPN ook op het netwerk van DELTA Fiber Netwerk?

Omdat DELTA Fiber Netwerk een open netwerk biedt, zijn in principe alle aanbieders welkom op ons netwerk. DELTA Fiber Netwerk bepaalt per gebied welke aanbieders er op het netwerk mogen om een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod te kunnen bieden.

Wat is het verschil tussen glasvezel van KPN en dat van DELTA Fiber Netwerk?

Technisch zijn er geen verschillen. Wel biedt DELTA Fiber Netwerk een open netwerk aan, waarop alle aanbieders welkom zijn. Het staat KPN wel vrij om met ons te overleggen om ook toegang te krijgen tot ons glasvezelnetwerk.

Ik heb nu een ADSL- of VDSL-abonnement van KPN, maar wil overstappen naar jullie netwerk. Kan ik dan wel klant blijven bij KPN?

Het is op dit moment niet mogelijk om klant te blijven van KPN en tegelijkertijd gebruik te maken van ons netwerk. Omdat DELTA Fiber Netwerk een open netwerk biedt, zijn in principe alle aanbieders welkom. Wel is het afhankelijk per gebied welke aanbieders er aanwezig zijn en DELTA Fiber Netwerk bepaalt per gebied welke aanbieders er op het netwerk mogen. Het staat KPN wel vrij om met ons te overleggen om ook toegang te krijgen tot ons glasvezelnetwerk.

Ik heb een bedrijf. Waar kan ik mij aanmelden als ik ook in aanmerking wil komen voor glasvezelinternet?

Door je postcode op onze website in te vullen ontdek je in welk gebied jouw adres zich bevindt. Daarmee ontdek je ook alle zakelijke mogelijkheden op je adres. Zijn er specifieke bedrijfsspecifieke oplossingen wenselijk, dan kun je een afspraak plannen met één van onze specialisten. Wij komen graag bij je langs.

Diensten

Uit welke diensten en telecomaanbieders kan ik kiezen?

Je kunt kiezen uit verschillende partijen, allemaal betrouwbare en gerenommeerde aanbieders met jarenlange ervaring op glasvezel. Zij bieden verschillende abonnementen aan die passen bij elke situatie, maar in ieder geval snel en stabiel internet, interactieve televisie met zeer goede beeldkwaliteit en betrouwbare telefonie. Als je je postcode en huisnummer in de postcodecheck op deze website invult, zie je bij welke telecomaanbieders je een abonnement kunt afsluiten. Je sluit een abonnement rechtstreeks met hen af en meldt je daarmee direct aan voor de glasvezelaansluiting in jouw woning.

Waarom kan ik niet mijn eigen telecomaanbieder kiezen?

Omdat wij een open glasvezelnetwerk aanleggen, kunnen verschillende partijen hun diensten aanbieden. In principe zijn alle telecomaanbieders welkom om zich bij ons aan te melden voor toegang tot ons netwerk en een samenwerking aan te gaan voor de uitrol van glasvezel in een bepaald gebied. Als een telecomaanbieder niet beschikbaar is in een bepaald gebied, is dit de keuze van de telecomaanbieder zelf en niet van DELTA Fiber Netwerk.

Waar kan ik terecht met vragen over apparatuur voor internet, televisie en telefonie?

Voor alle vragen rondom je huidige apparatuur of apparatuur die je nodig hebt voor je toekomstige glasvezeldiensten kun je terecht bij de telecomaanbieders. De mogelijkheden en de apparatuur wisselen vaak per telecomaanbieder. De telecomaanbieders kunnen je daarom zelf het beste adviseren over deze onderwerpen.

Wat kost een abonnement voor internet-, tv- en telefoniediensten?

De telecomaanbieders leveren de diensten. Op hun websites of in onze glasvezel vergelijker vind je de diensten en bijbehorende tarieven. Wij bouwen en beheren enkel het glasvezelnetwerk en bieden geen diensten aan. 

Houd er rekening mee dat de kosten voor een abonnement exclusief de eventuele vastrechtvergoeding zijn.

Kan ik mijn alarmsysteem aansluiten op glasvezel?

Het is bijna altijd mogelijk om je alarmcentrale aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Neem contact op met de leverancier van je alarmcentrale om dit na te vragen.

Glasvezelaansluiting

Ik wil geen abonnement, maar wel een glasvezelaansluiting. Kan dat?

Nee, dat kan niet. Om een glasvezelaansluiting te krijgen, moet je een abonnement bij de dienstaanbieder afsluiten.

Kan ik een extra (zakelijke) glasvezelaansluiting aanvragen?

Ja, dit is in de meeste gevallen mogelijk. Je vraagt de extra aansluiting aan bij een van de deelnemende dienstaanbieders. Voor elke aansluiting sluit je een abonnement af. Je kunt deze abonnementen bij aparte dienstaanbieders afsluiten, bijvoorbeeld een particulier abonnement voor jezelf en een zakelijk abonnement voor je bedrijf. Is op jouw adres de vastrechtvergoeding van toepassing, dan betaal je deze ook voor elke aansluiting.

Ik heb twee (of meer) woningen op mijn perceel, maar slechts één BAG-registratie. Kan ik voor elke woning een glasvezelaansluiting aanvragen?

Ja, dit is mogelijk als de woningen op hetzelfde perceel staan. Voor het hoofdadres kun je je meteen aanmelden. Voor de overige adressen zonder BAG-registratie kun je extra aansluitingen aanvragen bij een van de deelnemende dienstaanbieders. Voor elke aansluiting sluit je een abonnement af en wanneer er vastrechtvergoeding van toepassing is, betaal je deze ook voor elke aansluiting.

Mijn bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein dat grenst aan een gebied waar DELTA Fiber Netwerk actief is. Kom ik ook in aanmerking voor een glasvezelaansluiting?

In sommige gevallen nemen we bedrijventerreinen direct mee in de initiële glasvezelcampagne in een gebied. In andere gevallen doen we dat op een later moment. Wanneer de campagne in het naastgelegen gebied succesvol is, is de kans groot dat we daarna ook de bedrijventerreinen gaan aansluiten. Dit doen we dan in een aparte campagne. Hierover krijg je in dat geval vanzelf bericht.

Kan de glasvezelaansluiting op elke gewenste plaats in de woning worden geplaatst?

De locatie van de glasvezelaansluiting hangt van een aantal dingen af. De meterkast heeft onze voorkeur als deze aan de voorzijde van de woning is geplaatst. Verder moet er een wandcontactdoos zijn voor de stroomvoorziening. In overleg is een andere locatie mogelijk. Voordat we de glasvezelaansluiting plaatsen, komt een medewerker van de aannemer langs om te schouwen. Jullie maken dan afspraken over de route en de plek van de glasvezelaansluiting.

Ik wil mijn glasvezelaansluiting laten verplaatsen, kan dit?

Als de aannemer nog bezig is in het gebied, kun je contact opnemen met onze klantenservice om de aansluiting te laten verplaatsen. Is de aanleg in jouw gebied afgerond, dan kun je een aanvraag doen via onze klantenservice.

Wat gebeurt er met de oude COAX/DSL aansluiting?

DELTA Fiber Netwerk is geen eigenaar of beheerder van de COAX- of DSL-netwerken bij jou in de buurt. Hier doen wij niets mee.

Wat moet ik aan de binnenhuisbekabeling aanpassen?

Wanneer je de glasvezelaansluiting op dezelfde plek als de telefoonaansluiting hebt, hoef je waarschijnlijk geen nieuwe internet- en telefoniekabels te leggen. Deze kun je namelijk eenvoudig omzetten. Voor televisie via glasvezel zul je een nieuwe UTP-kabel moeten leggen. De lengte van deze kabel hangt af van de afstand tussen de glasvezelaansluiting en de televisie. 

Glasvezelcampagne

Hoe verloopt de glasvezelcampagne?

Wanneer we in jouw buurt glasvezel willen aanleggen, starten we een glasvezelcampagne. Tijdens de glasvezelcampagne benaderen we je op diverse momenten. Zo nodigen we je uit voor de Glasvezel infomarkt, waar we je persoonlijk informeren over glasvezel en ons aanbod. Verderop in de campagne krijg je meer post van ons, zie je ons op Facebook en andere online kanalen terug en vind je alle informatie op onze website. Tijdens de campagne kun je je aanmelden voor glasvezel door een abonnement af te sluiten bij één van de deelnemende telecomaanbieders. Halen we in een gebied voor de deadline het deelnamepercentage, dan leggen wij het glasvezelnetwerk aan.

Hoe zit dat precies met die minimale deelname tijdens de glasvezelcampagne?

De aanleg van een glasvezelnetwerk is een kostbare aangelegenheid. Om de kosten van de aanleg te dekken, is het noodzakelijk dat een minimaal percentage van de inwoners en bedrijven zich aanmeldt en diensten afneemt via het glasvezelnetwerk. Op deze manier staan er inkomsten tegenover de hoge aanlegkosten.

Als het minimale percentage niet gehaald wordt, leggen wij helaas geen glasvezel aan. Alle contracten met de telecomaanbieders vervallen dan automatisch. Het kost je dus in dat geval niets.

Wat zijn de consequenties als ik tijdens de glasvezelcampagne geen abonnement afsluit?

Als je je niet aanmeldt tijdens de glasvezelcampagne, dan krijg je geen aansluiting in je woning. In veel gevallen kunnen we je op een later moment aansluiten. Omdat we wel extra werkzaamheden moeten verrichten voor het realiseren van de ‘na-aansluiting’, rekenen wij extra eenmalige aansluitkosten. Dus meld je tijdens de glasvezelcampagne aan om jezelf kosten te besparen en de kans te vergroten dat het minimale percentage wordt gehaald!

Naamswijziging

In mijn gebied loopt nu een campagne van Glasvezel buitenaf. Blijft dat Glasvezel buitenaf of wordt dat ook DELTA Fiber Netwerk? Zo ja, wanneer?

Bestaande campagnes van Glasvezel buitenaf worden onder deze naam verder afgerond. Het kan wel zo zijn dat je als klant na de glasvezelcampagne communiceert met DELTA Fiber Netwerk.

Ik zie communicatie van Glasvezel buitenaf en communicatie van DELTA Fiber Netwerk, wat is nu wat?

Campagnes die voor 16 maart 2020 zijn opgestart onder de naam Glasvezel buitenaf kunnen ook na 16 maart 2020 nog doorlopen. Vanaf 16 maart 2020 worden nieuwe glasvezelcampagnes opgestart onder de naam van DELTA Fiber Netwerk. Het kan dus voorkomen dat je in verschillende gebieden verschillende namen tegenkomt.

Ik heb of krijg een glasvezelaansluiting van Cogas/Rendo Buitenaf/De Fryske Mienskip, verandert er iets voor mij?

Nee, er verandert niets.

Waarom verandert Glasvezel buitenaf haar naam naar DELTA Fiber Netwerk?

Glasvezel buitenaf richtte zich met name op de buitengebieden, plekken waar op dat moment zeer traag internet aanwezig was. Maar vanaf 2020 richten we ons meer op ‘kernen’. Dit zijn de grotere dorpen en kleinere steden. De naam ‘Glasvezel buitenaf’ dekt hier de lading niet meer. Vandaar dat gekozen is voor de nieuwe naam DELTA Fiber Netwerk binnen de nieuwe gebieden waar we gaan aanleggen. Voor het bestaande netwerk blijft de naam ‘Glasvezel buitenaf’ voorlopig gehandhaafd. Glasvezel buitenaf is daarnaast ook onderdeel van een groter bedrijf, DELTA Fiber Nederland B.V. DELTA Fiber Nederland bundelt alle activiteiten met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van netwerken onder de B.V. DELTA Fiber Netwerk. Dat is ook de naam die we vanaf nu voeren voor deze activiteiten.

Wat zijn de kernactiviteiten van DELTA Fiber Netwerk?

DELTA Fiber Netwerk is verantwoordelijk voor alle netwerkactiviteiten (aanleg, beheer en onderhoud) van DELTA Fiber Nederland.

Wat is het verschil tussen Glasvezel buitenaf en DELTA Fiber Netwerk?

Er is geen verschil, alleen de naam verandert, maar de organisatie en werkwijze blijven hetzelfde.

In hoeverre biedt DELTA Fiber Netwerk nog een ‘onafhankelijk en open netwerk’ zoals Glasvezel buitenaf dat heeft?

Dat blijft hetzelfde. Ook DELTA Fiber Netwerk biedt een open netwerk aan, waar in principe alle glasvezel telecomaanbieders welkom zijn en de klant dus keuze heeft.

Wat verandert er in de samenwerking met de telecomaanbieders na de naamswijziging naar DELTA Fiber Netwerk?

Er verandert niets in de samenwerking. Ook al verandert de naam, de samenwerking met de telecomaanbieders blijft precies hetzelfde.

Ik ken DELTA Fiber Netwerk niet, waarom zou ik zaken met jullie doen?

DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van DELTA Fiber Nederland. Een snel groeiend telecombedrijf met veel ervaring en een lange geschiedenis op het gebied van glasvezelinternet in een groot deel van Nederland. Inmiddels beschikken al ruim 600.000 huishoudens een aansluiting en daar komen iedere maand gemiddeld nog 7.000 huishoudens bij. Op weg naar ruim een miljoen huishoudens dat straks aangesloten is op ons netwerk. Daarmee zijn wij de tweede partij van Nederland.

Wat is het verschil tussen DELTA en DELTA Fiber Netwerk?

DELTA is een van de telecomaanbieders waar je klant kan worden als je voor razendsnel internet via glasvezel kiest. DELTA Fiber Netwerk is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en het beheer van het glasvezelnetwerk.

Wat is het verschil tussen DELTA Fiber Nederland en DELTA Fiber Netwerk?

DELTA Fiber Nederland bundelt al haar activiteiten met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van netwerken in een aparte BV, namelijk DELTA Fiber Netwerk.

Heeft DELTA Fiber Netwerk een relatie met Delta Infratechniek BV in Rijssen (actief onder de naam Digitale Stad)?

Nee, dit zijn twee aparte bedrijven.

Wat merk ik als bestaande klant van de naamswijziging van Glasvezel buitenaf naar DELTA Fiber Netwerk?

In principe weinig. Zodra de DELTA Fiber Netwerk-systemen in staat zijn om voor bestaande klanten mutaties te verwerken, informeren we je hierover. Medio juni 2020 zal de factuur voor bestaande klanten wijzigen van Glasvezel buitenaf naar DELTA Fiber Netwerk.

Wat betekent de naamswijziging van Glasvezel buitenaf naar DELTA Fiber Netwerk voor mijn bestaande contract?

De bestaande contracten blijven gehandhaafd.

Ik heb een vraag over een contract. Aan wie kan ik die vraag stellen?

Bel in dat geval de klantenservice van DELTA Fiber Netwerk op telefoonnummer 088-7585 800.

In hoeverre veranderen de voorwaarden bij DELTA Fiber Netwerk?

Onze algemene voorwaarden vastrechtvergoeding zijn per 1 augustus 2020 op enkele punten gewijzigd. Op deltafibernetwerk.nl/gewijzigde-voorwaarden vindt u meer informatie over deze wijzigingen.

Ik heb al een abonnement bij Glasvezel buitenaf, wat verandert er voor mij?

Inhoudelijk verandert daar niets aan.

Ik heb mijn abonnement afgesloten via de campagne van Ga voor Glasvezel, wat verandert er voor mij?

Er verandert niets.

Over glasvezel

Waarom is glasvezel zo belangrijk?

Snel internet voor iedereen in Nederland. Dát is de ambitie van DELTA Fiber Netwerk. Glasvezel is noodzakelijk om mee te gaan in een maatschappij die op alle fronten digitaliseert. Want de ontwikkeling van nieuwe diensten die vragen om een snelle, stabiele en veilige verbinding gaat razendsnel. Denk hierbij aan interactieve diensten, zorg op afstand, onderwijs, thuiswerken, zakelijke toepassingen, ‘domotica’ (huisautomatisering) en nog veel meer. Glasvezel biedt deze snelle en betrouwbare internetverbinding. Omdat de capaciteit van glasvezel in principe oneindig is, ben je klaar voor alle toekomstige ontwikkelingen, ongeacht de capaciteit die deze ontwikkelingen vragen.

Wat zijn de voordelen van glasvezel?

Razendsnel internetten, haarscherp televisiekijken, ongestoord bellen, dat kan allemaal met glasvezel. Glasvezel biedt namelijk een betrouwbare vaste verbinding, die ook bij uitstek geschikt is voor bedrijven. Dankzij de enorme capaciteit is glasvezel klaar voor de toekomst. Omdat je jouw verbinding met niemand hoeft te delen, heb je nooit last van digitale spitsuren en storingen. En wist je dat je met glasvezel net zo snel kunt uploaden als downloaden? Je krijgt dus supersnel en stabiel internet voor hetzelfde geld. Tot slot is glasvezel ook nog eens een milieuvriendelijke oplossing ten opzichte van de ouderwetse koperverbinding. Zo krijg je dus op allerlei manieren waar voor je geld. Bekijk alle voordelen van glasvezel.

 

Ik ben al wat ouder en gebruik geen internet. Heeft glasvezel ook voordelen voor mij?

Glasvezel biedt veel mogelijkheden voor zorg en beveiliging op afstand. Er komen steeds meer toepassingen, waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Slimme apparaten, die in verbinding staan met de thuiszorg, andere instanties of familie, kunnen een oogje in het zeil houden. Een verpleegkundige informeert u bijvoorbeeld via een iPad, camera of TV over uw medicatie. Omdat de verpleegkundige u ziet, kan hij of zij een betere inschatting maken van de benodigde zorg. 

Deze toepassingen vragen veel capaciteit (ook wel bandbreedte genoemd). Glasvezel biedt deze capaciteit, nu en in de toekomst en is daarmee uitermate geschikt voor dergelijke toepassingen. Een snelle glasvezelverbinding draagt bovendien bij aan de waarde van uw woning. Een fijne gedachte als u uw woning in de toekomst wilt verkopen.

Is glasvezel ook geschikt voor zakelijk internetgebruik?

Glasvezel biedt volop voordelen voor zakelijk gebruik. Niet alleen kun je razendsnel en veilig internetten via een betrouwbaar netwerk, ook zijn de uploadsnelheden bijzonder hoog. Dat betekent dat je eenvoudig gebruik kunt maken van clouddiensten, videoconferenties, het delen van grote bestanden, maar ook bijvoorbeeld beveiliging en zorg op afstand. Een ander groot voordeel is dat het glasvezelnetwerk klaar is voor het bijkomend dataverkeer van toekomstige ontwikkelingen, zoals ‘smart farming’ of 3D-beeldbellen. Het netwerk is betrouwbaarder en stabieler dan gewoon coax- of DSL-internet. En met de verschillende telecomaanbieders is er altijd wel een pakket dat bij jouw bedrijf past, groot of klein. Dit betekent dus: veel beter internet voor vaak dezelfde prijs.

Wat is het verschil tussen glasvezel en ADSL of VDSL?

ADSL en VDSL maken gebruik van het netwerk dat van oudsher wordt gebruikt voor vaste telefonie. De opwaardering van dit telefonienetwerk maakt internet- en soms ook televisiediensten mogelijk. Het bestaat voor een groot deel uit koperen kabels. Zowel ADSL als VDSL heeft een aantal nadelen:

 • Een koperen kabel kent weerstand. Hoe langer de kabel, hoe groter deze weerstand. Hoe groter de weerstand, hoe lager de capaciteit en hoe lager de maximale snelheid.
 • Een koperen kabel heeft last van invloeden van buitenaf, zoals vocht en instraling, waardoor het netwerk snel kan verouderen.
 • De koperen kabel heeft een maximumcapaciteit en is daarmee niet toekomstbestendig.

Glasvezel heeft deze nadelen niet. Met glasvezel kun je bestanden up- en downloaden met dezelfde hoge, stabiele snelheid. Dat bespaart je veel tijd. Omdat glasvezel ongevoelig is voor weersomstandigheden en storingen en de capaciteit in principe oneindig is, kun je hiermee tientallen jaren vooruit. 

Wat zijn de voordelen van televisie via glasvezel?

Of het nu regent, waait of sneeuwt, via glasvezel kijk je ongestoord televisie. Naast een groot zenderaanbod, waarvan een groot deel in HD-kwaliteit, kun je gebruikmaken van zogenaamde interactieve televisie. Zo kijk je ‘Uitzending Gemist’ en bestel en bekijk je allerlei films en series via de televisie, tablet of iPad. Vanwege de hoge capaciteit kun je in de toekomst probleemloos ‘ultra HD’ (via 4k- en 8k-televisie) kijken en andere televisiediensten gebruiken.

Hoe snel is glasvezel eigenlijk?

Op dit moment bereiken onderzoekslaboratoria snelheden van meer dan 43 Terabit per seconde, oftewel 43 miljoen Megabit per seconde (Mbps). Daarmee zou je tientallen films in één seconde kunnen downloaden.

De telecomaanbieders bieden nu snelheden tot 1.000 Mbps (1 Gigabit per seconde). Dat is vele malen sneller dan ADSL, waar de snelheid nu vaak niet hoger is dan 5 Mbps.

Goed om te weten: wanneer een abonnement via glasvezel 250 Mbps biedt, dan is het gegarandeerd 250 Mbps. Oók als je niet in de buurt van de centrale woont en de hele buurt tegelijkertijd op YouTube video’s kijkt.

Waarin verschilt de 1 Gigabit van Ziggo met de snelheden die via het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber Netwerk worden geboden?

Met internet via glasvezel kun je even snel up- als downloaden en met meerdere personen tegelijk online. Het totale aantal gebruikers op het netwerk heeft geen invloed op de snelheid. Bij de 1 Gigabit van Ziggo via coax is dat anders en wordt de snelheid wel beïnvloed door het aantal gebruikers dat tegelijk gebruikmaakt van het netwerk. In de praktijk krijg je bij Ziggo vaak minder dan de beloofde 1 Gigabit.

Ik heb een coax-aansluiting bij KPN/Ziggo. Waarom zou ik moeten overstappen naar glasvezel van DELTA Fiber Netwerk?

Met glasvezel betaal je minder voor meer MB’s, kies je voor een stabieler netwerk en kun je even snel up- als downloaden. Ook met meerdere apparaten tegelijk online zijn is geen probleem, je snelheid wordt niet beïnvloed door het aantal mensen op het netwerk. Je hebt een internetcapaciteit die niet alleen nu, maar ook in de toekomst meer dan voldoende is. Tot slot heb je met glasvezelinternet keuzevrijheid, want je kunt op het netwerk van DELTA Fiber Netwerk makkelijk overstappen naar een andere telecomaanbieder.

Storingen

Ik heb storing of er is een glasvezelkabel in de straat kapot getrokken, bij wie meld ik dit?

Als je al gebruikmaakt van glasvezel, meld deze storingen dan bij je telecomaanbieder. Deze doet er alles aan om de storing te verhelpen en informeert je over de voortgang hiervan.

Als je nog geen gebruikmaakt van glasvezel, maar vermoedt dat er schade is aan de glasvezelkabel, neem dan contact op met onze klantenservice.

Ik heb zelf een glasvezelkabel stuk getrokken op mijn eigen grond. Waar moet ik dit melden en wie moet de schade betalen?

Maak altijd eerst een zogenaamde Klic-melding via klicmelding.nl voordat je gaat graven in je eigen grond. Dan zie je waar in de kabels en leidingen lopen. Als je ondanks de Klic-melding toch een glasvezelkabel stuk hebt getrokken, meld dit dan bij je dienstaanbieder. Deze licht de netwerkbeheerder in, zodat de schade wordt hersteld. De kosten van de schade zijn voor jouw rekening.

Ik heb vragen over mijn coax-aansluiting van DELTA, Caiway of een andere telecomaanbieder, waar kan ik terecht?

Je kunt met vragen direct terecht bij deze telecomaanbieders.

Vastrechtvergoeding

Moet ik een toeslag betalen om glasvezel te krijgen?

Dat hangt af van jouw situatie. Woon je in een gebied waar de afstanden tussen woningen groter zijn dan normaal, of woon je bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom? Dan brengen wij de vastrechtvergoeding in rekening om daarmee de extra aanlegkosten te compenseren. De vastrechtvergoeding kan per gebied verschillen.

Vul je postcode en huisnummer in op de postcodecheck op deze website. Dan weet je of en zo ja, welke vastrechtvergoeding voor jou van toepassing is.

Moet er altijd vastrechtvergoeding worden betaald bovenop de abonnementskosten?

Nee, dat is afhankelijk van jouw situatie. Over het algemeen betaal je alleen een vastrechtvergoeding als je buiten de bebouwde kom woont, waar de afstanden tussen de woningen vaak groter zijn. Of als er sprake is van een bijzondere situatie waardoor de aanlegkosten hoger zijn.

Ik wil geen abonnement, maar wel een glasvezelaansluiting. Kan ik ook alleen de vastrechtvergoeding betalen, zonder dat ik een abonnement afneem?

Nee, dat kan niet. Om een glasvezelaansluiting te krijgen, moet je altijd een abonnement bij de dienstaanbieder afsluiten.

Blijft de vastrechtvergoeding altijd hetzelfde?

De vastrechtvergoeding wordt jaarlijks in januari geïndexeerd volgens de Consumentenprijsindex (CPI). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze over de voorgaande 12 maanden vast. Als je via automatische incasso betaalt, passen wij de vastrechtvergoeding aan. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Waarom moeten de bewoners in sommige gebieden meer betalen?

De afstanden tussen woningen verschillen per gebied. Waar de afstanden groter zijn, moeten wij verder graven om de glasvezelkabel in een woning aan te leggen, wat meer kosten met zich meebrengt. Om deze hogere kosten te compenseren, brengen wij in die gevallen een hogere vastrechtvergoeding in rekening.

Wat zijn de mogelijkheden voor het betalen van de vastrechtvergoeding?

De vastrechtvergoeding kan op twee manieren worden betaald:

 • Maandelijks: je betaalt elke maand een vergoeding, gekoppeld aan je glasvezelabonnement. Deze betaal je dus zo lang je abonnement loopt. Zeg je het abonnement op, dan vervalt de vergoeding.
 • Eenmalig: je betaalt eenmalig een vergoeding, gekoppeld aan je woning. Als je deze vergoeding eenmaal hebt betaald, dan hoef jij (of de volgende bewoner) dat in de toekomst voor deze woning nooit meer te doen.
Hoe kan ik een wijziging doorgeven voor de betaling van de vastrechtvergoeding?

Als je een wijziging wilt doorgeven voor de automatische incasso van het vastrechtvergoeding, zoals de tenaamstelling, het IBAN-nummer en de overstap van de maandelijkse betaling naar eenmalige afkoop, dan kun je contact met ons opnemen. 

Ik heb mijn abonnement bij een dienstaanbieder opgezegd. Hoe stop ik de betaling van de maandelijkse vastrechtvergoeding?

Als je je abonnement bij een dienstaanbieder hebt opgezegd, stopt de betaling van de maandelijkse vastrechtvergoeding niet automatisch. Wil je het contract voor de vastrechtvergoeding opzeggen, dan kun je contact met ons opnemen. 

Als ik heb gekozen voor de maandelijks betaling en na enkele maanden toch de vastrechtvergoeding wil afkopen, wordt de al betaalde vastrechtvergoeding dan in mindering gebracht op het afkoopbedrag?

Nee, als je alsnog besluit om de vastrechtvergoeding in één keer af te kopen, betaal je het volledige bedrag. De al betaalde maanden worden hier niet van afgetrokken.

Ik wil opzeggen, hoe doe ik dat?

Opzeggen doe je bij de telecomaanbieder waar je klant bent. Indien er ook een vastrechtvergoeding wordt betaald, zijn er twee aparte contracten: één voor je abonnement met de telecomaanbieder en één voor het vastrecht met DELTA Fiber Netwerk. Dus in dat geval moet je als klant twee keer apart opzeggen: zowel bij je telecomaanbieder als bij DELTA Fiber Netwerk.