Helaas

Helaas, momenteel hebben wij een storing in ons systeem. Probeer het later nog eens of neem contact met ons op.

 

Veelgestelde vragen aanleg

Algemene vragen

De aanleg van ons netwerk

Delta Fiber Netwerk legt door heel Nederland glasvezel aan. In de stad en in het buitengebied, de kleine kernen en het platteland.

Lees meer over de aanleg van glasvezel

Wat is een 'PoP-gebied'?

Het glasvezelnetwerk wordt in fases aangelegd, deelgebied voor deelgebied. Ieder deelgebied krijgt een eigen bovengronds verdeelpunt, ook wel POP (Point Of Presence) genoemd. Dit is een soort centrale met elektronische apparatuur waar de internet- en televisiesignalen binnenkomen. Vanuit het verdeelpunt gaan de glasvezels naar de woningen. Dit kunnen soms wel 800 adressen per verdeelpunt zijn. Het gebied waarin deze adressen liggen noemen we een Pop-gebied.
De aannemer plant de aanleg per pop-gebied, dat vaak dezelfde naam draagt als een woonkern in de buurt.

De voorbereiding

Waar kan ik terecht met vragen over de aanleg van glasvezel?

Heb je vragen over de planning of de werkzaamheden bij jou in de buurt? Tijdens de aanleg kun je contact opnemen met de aannemer die in jouw regio actief is. Doe de postcodecheck en ga naar de pagina met specifieke informatie voor jouw gebied. Daar vind je de contactgegevens van de aannemer.

Wanneer wordt bij mij glasvezel aangelegd?

Helaas kunnen we niet exact zeggen wanneer we in welke gemeente het glasvezelnetwerk aanleggen. Ruim voordat we in een gemeente starten, informeren we bewoners via een brief en op de website. Je ontvangt een brief van onze aannemer met daarin de exacte datum waarop je woning wordt aangesloten.

Wat gebeurt er met de oude COAX/DSL aansluiting?

DELTA Fiber Netwerk is geen eigenaar of beheerder van de COAX- of DSL-netwerken bij jou in de buurt. Hier doen wij niets mee.

Hoe blijf ik op de hoogte van de voortgang van de aanleg?

Meld je aan voor de nieuwsbrief over de aanleg van glasvezel in jouw omgeving. Je vindt het aanmeldformulier na de postcodecheck op deze website. Hier vind je ook het laatste nieuws. 

Daarnaast ontvang je op een aantal belangrijke momenten een brief. Bijvoorbeeld de brief waarin we de aannemer aan je voorstellen of een brief om een afspraak te maken om de aansluiting in je woning. 

Schouwen

Hoe wordt de aansluiting van de openbare weg naar mijn woning gemaakt?

Om je woning te koppelen aan het glasvezelnetwerk wordt een glasvezelbuis aangelegd vanuit de straat naar je woning. Wij proberen om deze aan te leggen zonder in je tuin te graven. Helaas is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat er andere leidingen liggen, omdat er onvoldoende ruimte is om te kunnen boren of regels van waterschappen dit verbieden. Ook niet elke grond is geschikt om hierin te kunnen boren. De schouwer informeert je hier over. Uiteraard zal de aannemer, als de werkzaamheden gereed zijn, je tuin netjes achterlaten. 

Wat moet ik aan de binnenhuisbekabeling aanpassen?

Wanneer je de glasvezelaansluiting op dezelfde plek als de telefoonaansluiting hebt, hoef je waarschijnlijk geen nieuwe internet- en telefoniekabels te leggen. Deze kun je namelijk eenvoudig omzetten. Voor televisie via glasvezel zul je een nieuwe UTP-kabel moeten leggen. De lengte van deze kabel hangt af van de afstand tussen de glasvezelaansluiting en de televisie. 

In mijn dorp krijgt iedere woning een aansluiting voor glasvezel internet. Kan ik mijn huidige abonnement voor internet, tv, telefonie blijven gebruiken?

Ja, dat kan. Het plaatsen van een glasvezelaansluiting in jouw woning verandert niets aan jouw huidige abonnement. Het glasvezelsignaal is pas actief zodra jij een glasvezelabonnement bij één van de telecomaanbieders afsluit.  

Het aansluiten van jouw woning 

Moet ik thuis zijn op het moment dat de aansluiting wordt gemaakt?

Om de glasvezelaansluiting te plaatsen op jouw adres, is het noodzakelijk dat er iemand (jij of een bevoegd persoon) thuis is op het afgesproken tijdstip. 

Activering van jouw glasvezelaansluiting 

Ik heb al een aansluiting in huis, maar nog geen installatiepakket van de telecomaanbieder. Hoe werkt dit?

Nadat wij de aansluiting in je woning hebben gemaakt, geven we een seintje aan de telecomaanbieder. Deze stuurt het installatiepakket vervolgens naar jou. Dit kan enkele weken duren. Voor vragen over het installatiepakket kun je contact opnemen met de telecomaanbieder van je keuze. Heb je nog een vraag over de aansluiting? Neem dan contact op met onze klachtenservice. De contactgegevens vind je hier.  
Wanneer er bijzonderheden zijn, zoals wanneer een glasvezelsignaal nog niet actief is, ontvang je hierover altijd een brief van ons. 

Graven via particuliere grond

Wanneer moet ik een verklaring Gedoogplicht tekenen?

Als we voor de aanleg van het glasvezelnetwerk door jouw grond moeten graven om huizen in je omgeving aan te kunnen sluiten, dan moeten we met jou tot overeenstemming komen over de plek waar de kabel wordt aangelegd, wanneer de kabel wordt aangelegd en op welke manier. Dit staat in de Verklaring Gedoogplicht. Zonder de getekende verklaring kan de kabel niet worden aangelegd, en moeten we mogelijk bewoners in je omgeving teleurstellen. Wanneer we door jouw grond moeten graven ontvang je hierover altijd een brief en meer informatie.

Waarom is een Verklaring Gedoogplicht nodig?

Volgens artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet hebben grondeigenaren een gedoogplicht voor de aanleg van ons glasvezelnetwerk in particuliere grond. In deze wet staat ook dat we een aantal zaken met de eigenaren van de grond moeten afstemmen en die afspraken leggen we vast in Verklaring Gedoogplicht.

In welke wet staat dat jullie door mijn grond mogen graven?

In artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet staat dat de eigenaren van de grond een gedoogplicht hebben voor de aanleg van de glasvezel. In ditzelfde artikel vind je ook meer informatie over de eisen die de wet daaraan stelt.

Wat gebeurt er als ik de Verklaring Gedoogplicht niet onderteken?

Wanneer je als grondeigenaar niet akkoord gaat, kunnen wij vaak het glasvezelnetwerk bij jou in de buurt niet volledig aanleggen en moeten wij bewoners in de omgeving teleurstellen.

Op welke diepte wordt de kabel gelegd?

In tuinen wordt de kabel op een diepte van 60 cm gelegd. Voor landbouwgrond geldt een diepte van minimaal 80 cm. Als dit naar mening van de grondeigenaar onvoldoende is kan de diepte worden opgerekt naar 100 cm; dit kan dan aangegeven worden op de gedoogverklaring. Drainage ligt veelal ook op een diepte van 60-80 cm. De diepte van 80 cm is over het algemeen dan ook ruim voldoende is om beschadiging te voorkomen bij normale werkzaamheden.

Wat is de omvang benodigde 'werkstrook' bij de aanleg?

De basis werkstrook voor graafwerkzaamheden langs de openbare weg bedraagt ca 1,5 meter; breedte van de geul is 30 cm. Bij werkzaamheden in de tuin of bij boren is de werkstrook vaak smaller, omdat die regelmatig met de hand gegraven wordt.

Krijg ik een vergoeding voor meewerken aan aanleg?

DELTA Fiber Netwerk betaalt geen vergoeding voor de aanleg / meewerken aan de aanleg. We hoeven dat volgens de Telecommunicatiewet ook niet te doen.

Vergoeding van schade tijdens aanleg.

Werkzaamheden worden met grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Mocht er desondanks tijdens de aanlegwerkzaamheden schade ontstaan dan zal deze naar alle redelijkheid door DELTA Fiber Netwerk worden vergoed.

Aansprakelijkheid bij schade aan de glasvezelkabel nadat deze is aangelegd.

Bij gewone werkzaamheden zal de kabel niet beschadigen. Behalve in het geval van opzet of grove schuld draagt DELTA Fiber Netwerk het risico op schade aan het netwerk ten gevolge van reguliere werkzaamheden op het land.

Herstel van de geul/tracé?

Indien op het tracé een jaar na aanleg verzakking is opgetreden zal de aannemer deze herstellen tenzij in deze periode door andere partij grondroeiring heeft plaatsgevonden.

Vervuilde grond

Hoe lang duren werkzaamheden in de vervuilde grond (in mijn straat/wijk/tuin)?

De werkzaamheden zullen normaliter nooit langer duren dan één werkdag.   

Hoe sterk is de grond vervuild?

Dit is per locatie verschillend en hier kunnen wij geen waarde indicatie aan geven. Wij laten ons altijd adviseren door een gespecialiseerd bedrijf en wij houden hun classificatie aan. De klasses zijn verdeeld in Wet Bodem Bescherming groen, oranje, rood en zwart en oplopend in verontreiniging. Groen is het minst verontreinigd en zwart het zwaarst. Wanneer er in jouw omgeving verontreinigde grond is gevonden, dan informeren we je daarover. 

Welke gezondheidsklachten treden op bij aanraking met de vervuilde grond?

Dat hangt af van de classificatie van de verontreiniging. Wanneer wij aan het werk gaan in ernstig vervuilde grond zetten we het gebied soms af met afzetgaas. Bewoners zullen indien zij zich houden aan de getroffen maatregelen door ons niet in contact komen met vervuilde grond.