Helaas

Helaas, momenteel hebben wij een storing in ons systeem. Probeer het later nog eens of neem contact met ons op.

 

Header afbeelding

Nieuwsbericht Súdwest Fryslân

15 februari 2021


Bewoners van deelgebieden 85, 340, 341 en 885 hebben een brief gekregen over de voortgang in Súdwest Fryslân.

De aanleg van een glasvezelnetwerk in Súdwest Fryslân is in volle gang. Zowel klanten als overige bewoners zijn per brief geïnformeerd over de belangrijkste veranderingen die onlangs hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij over ontwikkelingen binnen de joint venture tussen De Fryske Mienskip op Glas en Delta Fiber Nederland. Ook de huidige activiteiten rond de aanleg van glasvezel in de verschillende delen van Súdwest Fryslân komen aan bod..

Joint venture DFMopGlas

DELTA Fiber Nederland heeft het belang in de joint venture met DFMopGlas volledig overgenomen. Dit is in goed overleg met de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas gebeurd. Daarmee is DELTA Fiber Nederland de enige eigenaar van het glasvezelnetwerk dat we aanleggen in Súdwest Fryslân. Wel blijft de Fryske Mienskip op Glas als belangrijk burgerinitiatief nauw betrokken en zal binnen de DELTA Fiber Netwerk organisatie blijven meedenken.

Aanleg glasvezel in volle gang

De behoefte aan een goed glasvezelnetwerk in de gemeente Súdwest Fryslân blijft onverminderd groot en het aanleggen van glasvezel is dan ook in volle gang. De  bouw van het netwerk in Súdwest Fryslân verloopt volgens planning. De komende tijd worden inwoners van de verschillende gebieden separaat hierover geïnformeerd. Het zal hierbij dan vooral gaan over voorgenomen bouwactiviteiten en de bijbehorende planning.

Meer informatie

Op deltafibernetwerk.nl en op gavoorglasvezel.nl vindt u meer informatie met betrekking tot de aanleg van glasvezel in Súdwest Fryslân. Ook kunt bellen met onze klantenservice via 088 - 75 85 800.