Helaas

Helaas, momenteel hebben wij een storing in ons systeem. Probeer het later nog eens of neem contact met ons op.

 

Wat doen we tijdens de voorbereiding van de aanleg?

23 juni 2020


In maart hebben alle aangemelde inwoners van Noordwest Limburg kernen en coaxlinten een brief ontvangen over de start van de aanleg. Voor we gaan graven zijn we, zeker in het geval van een groot gebied, vaak een paar maanden druk met de voorbereiding van de aanleg. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk voordat de eerste schop de grond in kan?

Voor Noordwest Limburg kernen en coaxlinten is het ontwerp inmiddels klaar. Ook de locaties van de bovengrondse verdeelpunten zijn besproken, en worden momenteel geschouwd met de gemeenten.

We verwachten dat we eind september kunnen starten met graafwerkzaamheden, waarschijnlijk in de omgeving Ospeldijk en Leveroy. Daar start dan ook de woningschouw, waarbij de aannemer bij aangemelde inwoners langs gaat om te kijken waar de aansluiting in huis komt. Inwoners ontvangen hierover een brief.

Lees hieronder uitgebreid wat er tijdens de voorbereidingsfase wordt gedaan:

Het ontwerp

De aannemer maakt een eerste ontwerp. Daarin staat onder andere waar de glasvezelkabels komen te liggen, hoe diep ze liggen en waar de bovengrondse en ondergrondse verdeelpunten komen te staan. 

Het ontwerp wordt besproken met het team van Glasvezel buitenaf en de betrokken gemeenten, en aangepast tot het definitief is.

Vergunningen aanvragen

In het ontwerp staan ook de locaties waar de glasvezelskabels spoorwegen, waterwegen of rijkswegen kruisen. Op deze plekken moeten we grote boringen inplannen. Vaak moeten hiervoor vergunningen worden aangevraagd bij partners zoals het waterschap, Rijkswaterstaat en Prorail. Ook bij de gemeenten vragen we vergunningen aan voor het graafwerk.

Locaties verdeelpunten (POP)

Met de gemeenten worden de locaties van de bovengrondse verdeelpunten, de zogenoemde POPs (Point of Presence) bepaald. Hiervoor moet vaak een koop- of pachtovereenkomst worden getekend. 

Privégronden

Als er moet worden gegraven door privégronden, bijvoorbeeld van boeren of landgoedeigenaren, dan gaan we in een vroeg stadium met hen in overleg.

Planning

Aan het eind van de voorbereidingsperiode maakt de aannemer de planning. Tot in detail wordt uitgewerkt hoeveel ploegen er nodig zijn, waar wordt gestart, en wanneer wat gebeurt. Ook worden de materialen besteld. Als de planning klaar is, dan weten we tot op de dag nauwkeurig wanneer de eerste schop de grond in gaat!